CSR (Corporate Social Responsibility) en mulighed for at forme Scandi Logistics til ansvarlig ageren og kan være en af vejene til at håndtere store samfundsmæssige udfordringer som bl.a. globalisering, klimaforandringer og ændringer i befolkningsudviklingen. 

 

Vi tror at CSR er et middel til at sætte socialt ansvarlige standarder på tværs af den globalt opsplittede værdikæde i virksomheder og over landegrænser f.eks. inden for områder som medarbejderforhold, miljø, klima, underleverandører og ansvarlige investeringer.

 

Dette har givet sig udtryk ved at erhverve os disse certificeringer fra Green Network, samt vi er medlem af UN Global Compact

 

COP 2023:  Se PDF her

Diplom CSR: Se PDF her

Diplom Miljø: Se PDF her

 

HVO 100

Ydermere har vi valgt i Scandi Group at bruge nogle af vores ressourcer til at forbedre vores Miljøpolitik, da dette kan medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer.

Det er efter vores mening vigtigt at vi alle bidrager til at løse de bæredygtige udfordringer; store som små virksomheder. 

Vi har derfor valgt i Scandi Group, at vi i fremtiden kører med opdaterede køretøjer, der kan anvende HVO 100 og dermed reducere CO2-udledningen op til 90% sammenlignet med almindelig Diesel.

 

Hvad er HVO 100?

HVO står for “Hydrated Vegetable Oil”, som er en syntetisk fossilfri diesel, der ikke frigiver ny kuldioxid i atmosfæren under transporten. HVO 100 produceres af 100% genanvendelige råmaterialer, såsom animalsk fedt fra f.eks. slagteriaffald. Udover at det produceres af genanvendelige råmaterialer, så har HVO 100 også en renere forbrænding grundet et højere indhold af brint.

 

Er du interesseret i og få et tilbud på HVO 100 transportløsninger? Så kontakt os.