Vores ydelse

Scandi Logistics Danmark A/S beskæftiger sig med de fleste former for vejtransport, især transport af Just In Time varer, stykgods (industrigods) samt distribution af fødevarer har vor ekspertise.

 

Vi opererer med egne biler, og har derved fuld indflydelse hele værdikæden igennem, da Scandi Logistics Danmark A/S derigennem giver kunden den bedste service og sammen kan bygge transporter op omkring vore kunders behov og ønsker.

 

Driftsikkert materiel

Vort materiel har en udskiftningsfaktor på 4 år, hvilket giver os mulighed for at levere transporter med driftsikkert materiel der levet op til miljøkravene. Det gør at der kan udføres transporter uden forsinkelser.

 

Vor firma struktur og satellit overvågning, gør at vi hele tiden har fuld kontrol over vort materiel og at vore kunder hele tiden er vidende om hvor deres gods befinder sig.

 

Ansvarsbegrænsning: Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor.